Thursday, May 5, 2011

Kesan Kegiatan Manusia Terhadap Alam Sekitar


KEGIATAN MANUSIA TERHADAP ALAM SEKITAR

A) PENEBANGAN POKOK

i) Tujuan Penebangan Pokok:
- Pembalakan - Pembinaan Jalan Raya - petempatan
- Pertanian - Perlombongan mineral -kilang

ii) Kesan penebangan pokok terhadap alam sekitar.
- Hakisan tanah - suhu meningkat - pencemaran sungai
- Kejadian banjir - kepupusan flora & fauna
- menjejaskan kawasan tadahan & sumber air

B) PERTANIAN

i) Penggunaan teknik moden seperti baja kimia, racun serangga dan racun rumpai
ii) Pertanian pindah dan pembakaran hutan untuk pertanian

ii)Kesan penggunaan teknik moden dalam pertanian terhadap alam sekitar:
- Peningkatan keasidan tanah - Pencemaran udara
- sungai tercemar oleh bahan toksik - kesubaran tanah merosot

C) PEMBINAAN JALAN RAYA

i)Kegiatan meratakan bukit dan cerun bukit menyebabkan:
- Penggondolan tanah
- Hakisan tanah
- Perubahan landskap

ii) Penebangan pokok untuk pembinaan jalan raya menyebabkan:
- Kepupusan flora dan fauna
- Tanah runtuh

D)PERINDUSTRIAN

-Kegiatan menebang pokok dan meratakan bukit untuk membina kilang telah mengubah landskap kawasan tersebut.
-Pembuangan sampah sarap dan sisa toksid: Pencemaran sungai
-Bahan-bahan buangan kilang seperti asap, debu dan habuk menyebabkan pencemaran udara dan jerebu.
-Penggunaan bahan klorofluorokarbon (CFC) akan menyebabkan:
-Peningkatan suhu bumi
-Penipisan lapisan ozon

Bahan CFC digunakan dalam industri membuat:
-Peti sejuk
-Penyembur racun serangga
-Alat penyaman udara

2 comments: